# پیوند_سلول_های_بنیادین_جنینی_انسان

آیا سلولهای بنیادین کلید درمان دیابت در آینده خواهند بود؟

درک هیپر گلیسمی در دیابت ساده است: آنجا سلول های بتا بمیزان کافی در دسترس نیستند. در دیابت تیپ 1 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 127 بازدید